Internet GTP

Internet w sieci GTP to :

  • stały adres IP;
  • brak ograniczeń ilości przesyłanych danych;
  • aktualnie szybkości to 40Mbit/s i 90 Mbit/s;

 

Cennik usług internetowych GTP

NAZWA USŁUGI

NETTO [zł]

VAT [%]

VAT [zł]

BRUTTO [zł]

1. USŁUGI PODSTAWOWE

A. Opłaty aktywacyjne

Opłata aktywacyjna – zapewnienie dostępu do internetu *

162,60

23%

37,40

200,00

B. Opłaty abonamentowe

INTERNET GTP MAXI 90 Mb dla klientów indywidualnych

44,72

23%

10,28

55,00

INTERNET GTP MINI 40 Mb dla klientów indywidualnych

36,59

23%

8,41

45,00

INTERNET GTP MAXI 90 Mb dla klientów biznesowych

54,55

23%

12,55

67,10

INTERNET GTP MAXI 90 Mb dla klientów indywidualnych posiadających inną usługę GTP

40,65

23%

9,35

50,00

INTERNET GTP MINI 40Mb dla klientów indywidualnych posiadających inną usługę GTP

23,58

23%

5,42

29,00

2. USŁUGI DODATKOWE

A. Opłaty abonamentowe

Dodatkowe konto e-mail

4,07

23%

0,93

5,00

Dodatkowy adres e-mail

1,63

23%

0,37

2,00

Dodatkowy adres IP (max 1)

20,33

23%

4,67

25,00

Dodatkowy adres WWW (10MB)

4,07

23%

0,93

5,00

Dodatkowa przestrzeń dla serwera www (10MB)

4,07

23%

0,93

5,00

3. POZOSTAŁE USŁUGI – opłaty jednorazowe

A. Usługi administracyjne

Zmiana Klienta – przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy

24,39

23%

5,61

30,00

Czasowa dezaktywacja łącza sieciowego na życzenie Klienta – za każdy miesiąc odłączenia, maksymalnie na 6 m-cy, opłata pobierana z góry

16,26

23%

3,74

20,00

B. Usługi związane z instalacją i eksploatacją łącza internetowego

Przeniesienie zakończenia sieci – za każde zakończenie:
– w tym samym lokalu

24,39

23%

5,61

30,00

– w innym lokalu w ramach możliwości technicznych

34,15

23%

7,85

42,00

Naprawa instalacji w lokalu Abonenta, przedłużenie instalacji, wymiana elementu (końcówki sieci, mocowanie kabla…)

24,39

23%

5,61

30,00

Wizyta technika z przyczyn niezwiązanych z siecią GTP

24,39

23%

5,61

30,00

 

* Opłata w okresie promocji wynosi 1 zł netto

Cennik obowiązuje od 2018.01.01