Instalowanie i konfiguracja routera w sieci GTP

(na przykładzie TP-Link WR 340G)

Ważne: Należy najpierw podłączyć wszystkie kable do routera a dopiero potem włączyć jego zasilanie. 

Krok 1. Połączenie routera do komputera i Internetu.

 1. Aby połączyć router z komputerem należy wpiąć kabel z pudełka i włączyć z tyłu do komputera, a następnie do żółtego wejścia LAN w routerze (nr.1 na zdjęciu poniżej)
 2. Aby połączyć router z Internetem należy wpiąć kabel wychodzący ze ściany (od GTP) do wejścia WAN (nr.2 na zdjęciu wyżej)

 

Krok 2. Konfiguracja.

 1. By móc rozpocząć konfiguracje należy otworzyć przeglądarkę internetową (np. Microsoft Edge, Mozilla itp.)
 2. W pasku adresowym należy wpisać Default Access znajdujący się na spodzie routera, standardowo jest to: tplinkwifi.net, tplinklogin.net  lub 192.168.0.1 i zatwierdzić klawiszem Enter
 3. Po zatwierdzeniu wyskoczy nam okno logowania (zdjęcie poniżej), w którym należy wpisać następujące słowa znajdujące się na spodzie routera Username: admin; Password: admin, następnie kliknąć Login.
 4. Aby skonfigurować nasz router w panelu sterowania należy kliknąć na Quick Setup
 5. W nowo otwartej karcie klikamy: Next następnie wybieramy: Standard Wireless Router i klikamy: Next, wybieramy Dynamic IP i klikamy: Next. W kolejnym oknie domyślnie wybieramy: „No, I do NOT need to clone MAC Aadress”, oraz zatwierdzamy: Next po czym otworzy się nam kolejna strona
 6. W Wireless Network Name (lub SSID): Wpisujemy swoją nazwę sieci po czym w Wireless Security: wybieramy WAP-PSK/WPA2-PSK i w Wireless Password wpisujemy hasło do sieci aby ją zabezpieczyć, na końcu klikamy Next.
 7. Jeżeli  wszystko poszło dobrze pokaże nam się takie okienko (zdjęcie wyżej), w którym należy kliknąć przycisk Finish.
 8. Aby dokładnie zabezpieczyć nasz router należy zmienić login i hasło służące do logowania się do routera: w menu wybieramy System Tools następnie Password, wpisujemy dane jak na zdjęciu poniżej, po czym klikamySave. (zdjęcie poniżej)

 

Krok 3. Połączenie się z siecią GTP.

 1. W tym momencie jeszcze nie możemy korzystać z internetu, dostępny jest jedynie formularz zgłoszeniowy, na który musimy wejść aby dokonać rejestracji naszego routera, by mógł on w pełni działać w sieci GTP.
 2. Należy otworzyć przeglądarkę internetową i w pasku adresowym wpisać 128.127.80.1 i zatwierdzić klawiszem Enter.
 3. Po kliknięciu wyskoczy strona z formularzem (zdjęcie poniżej)
 4. W tym okienku musimy podać następujące dane:
 • Nazwisko i Imię klienta GTP;
 • Dane kontaktowe (najlepiej numer telefonu);
 • W „Twój opis” należy podać adres świadczenia usługi dostępu do Internetu oraz najlepiej napisać coś w stylu „zainstalowałem(am) router proszę o jego zarejestrowanie w sieci”. Po czym klikamy na Wyślij Formularz .
 1. Ostatnim krokiem jest zresetowanie (odłączenie i ponowne podłączenie routera do prądu), należy: wyłączyć router z prądu odczekać ok. 20 minut i włączyć zasilanie ponownie. Po wykonaniu tej czynności router będzie działać poprawnie i uzyska połączenie z siecią Internet.

Alternatywne połączenie:

Jeżeli po zrestartowaniu Internet nie działa poprawnie aktywacje routera można dokonać ręcznie, aby to zrobić należy:

 1. Wejść w menu routera (opis jak wejść krok 2 wyżej)
 2. W menu wybieramy status
 3. Przepisujemy dokładnie Mac Address z tabeli WAN
 4. Mac Address należy podać do Biura Obsługi Klienta nr tel. 95 737 07 07 w dniach od pn-pt w godz. 9.00-17.00