Cennik usług Telewizji Kablowej GTP

NAZWA USŁUGI

NETTO [zł]

VAT [%]

VAT [zł]

BRUTTO [zł]

1. USŁUGI PODSTAWOWE

A. Opłaty aktywacyjne

Aktywacja sygnału Telewizji Kablowej GTP* 64,81

8%

5,19

70,00

Instalacja Telewizji Kablowej GTP – pakiet podstawowy A*

97,56

23%

22,44

120,00

Instalacja Telewizji Kablowej GTP – pakiet rozszerzony B*

292,68

23%

67,32

360,00

B. Opłaty abonamentowe

Abonament Telewizji Kablowej GTP – pakiet podstawowy A

32,40

8%

2,60

35,00

Abonament Telewizji Kablowej GTP – pakiet rozszerzony B

47,22

8%

3,78

51,00

Dodatkowy dekoder lub moduł CAM wraz z kartą – Multiroom

9,25

8%

0,75

10,00

2. USŁUGI DODATKOWE – opłaty jednorazowe

Instalacja drugiego gniazda

24,39

23%

5,61

30,00

Instalacja trzeciego gniazda

52,85

23%

12,15

65,00

Każde następne gniazdo – wg indywidualnej kalkulacji

Dostrojenie telewizora (wg życzenia Klienta)

24,39

23%

5,61

30,00

3. POZOSTAŁE USŁUGI – opłaty jednorazowe

A. Usługi administracyjne

Ponowne podłączenie po uregulowaniu płatności

20,33

23%

4,67

25,00

Zmiana Klienta – przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy

24,39

23%

5,61

30,00

Czasowa dezaktywacja tv kablowej lub cyfrowej na życzenie Abonenta – za każdy miesiąc odłączenia, maksymalnie na 6 m-cy, opłata pobierana z góry

9,25

8%

0,75

10,00

Opłata za zniszczenie, utratę lub brak zwrotu Sprzętu Operatora (dekoder lub moduł CAM wraz z kartą) w terminie 14 dni od rozwiązania umowy z Operatorem (§17 Regulaminu świadczenia usług telewizji kablowej GTP Sp. z o.o.)

203,25

23%

46,75

250,00

B. Usługi związane z instalacją i eksploatacją Telewizji Kablowej GTP

Przeniesienie zakończenia sieci – za każde zakończenie:
– w innym lokalu w ramach możliwości technicznych

28,46

23%

6,54

35,00

Naprawa instalacji w lokalu Abonenta, przedłużenie instalacji, wymiana elementu (końcówki sieci, mocowanie kabla…)

24,39

23%

5,61

30,00

Wizyta technika z przyczyn niezwiązanych z siecią GTP

40,65

23%

9,35

50,00

* Opłata w okresie promocji 1 zł netto

Cennik obowiązuje od dnia 2022.07.01