Zmiana Regulaminu usług telekomunikacyjnych od 12 grudnia 2018

with Brak komentarzy

Szanowni Państwo.

Klienci korzystający z usług telekomunikacyjnych Gorzowskiej Telewizji Przewodowej Sp. z o.o.

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954) zmianie ulegają dotychczas obowiązujące Regulaminy usług telewizji kablowej, Internetu i Telefonii. Dostosowując się do nowych zapisów Prawa Telekomunikacyjnego, obowiązywać będzie jeden, ogólny Regulamin usług telekomunikacyjnych dostosowany do wszystkich, świadczonych przez Gorzowską Telewizję Przewodową Sp. z o.o., usług. Zmiana będzie obowiązywać od 12 grudnia 2018 roku.